Tikkurilan taloyhtiöissä testattiin nopeita ja kevyitä energiakartoituksia

Tikkurilan ilmastokadulla kokeiltiin kevyitä energiakartoituksia neljään asuinkerrostaloon Tikkuraitin ja Asematien varrella. Kartoitusten avulla taloyhtiöille haluttiin tuottaa räätälöityä ja käytännönläheistä tietoa juuri heille sopivista energiansäästön, älyratkaisujen ja uusiutuvan energian vaihtoehdoista. Kohteista kaksi oli 70-luvulla valmistunutta perinteisempää lähiökerrostaloa joita odotti purku tai peruskorjaus. Kolmas rakennuksista oli vuonna 2003 valmistunut asuinkerrostalo ja neljäs vuonna 2014 valmistunut, uusimpien energiatehokkuusmääräysten mukaan rakennettu kohde.

Mitä tehtiin?

Toimenpiteenä energiakartoitukset olivat virallisia energiakatselmuksia kevyempiä. Tietoa kerättiin noin 1-3 h kestäneen kohdekäynnin ja sen yhteydessä tehtyjen haastattelujen perusteella. Mittauksia ei tehty, eikä kiinteistöön liittyviä asiakirjoja, kuten energiatodistuksia tai huoltokirjoja ollut juuri käytettävissä. Kartoittajana toimineen Vantaan kaupungin energia-asiantuntijan yllätykseksi konkreettisia parannusehdotuksia kaikesta huolimatta löytyi. Raportit jäävät taloyhtiöiden hyödynnettäviksi. Lisäksi Ilmastokadun verkkosivuilla julkaistaan myöhemmin pureskeltu yhteenveto näiden kartoitusten sekä Helsingin Iso-Roobertinkadulla tehtyjen energiaselvitysten keskeisimmistä havainnoista.

Miten sujui?

Ensimmäisenä yllätti puheenjohtajien halukkuus vastaanottaa kartoittaja – yhtään tyrmäystä ei tullut. Myös isännöitsijät olivat avuliaita ja antoivat mm. tarvittavia yhteystietoja. Parhaassa tapauksessa kartoituksessa oli vastassa puheenjohtajan lisäksi useampiakin kiinnostuneita hallituksen jäseniä. Kartoitus alkoi pienellä kahvihetkellä, jossa aluksi juteltiin rauhassa taloyhtiön hoitamisen haasteista. Joissakin tapauksessa isännöitsijä oli puheenjohtajan toiveesta pyytänyt huoltomiestä availemaan ovia teknisiin tiloihin, ja he olivat myös erittäin avuliaita ja hankkeesta kiinnostuneita. Voidaan siis iloisina todeta, että tässä otannassa energia kiinnosti eri osapuolia.

Mitä kokemuksesta voidaan oppia?

Tehdäänkö taloyhtiöissä muutoksia tehtyjen kartoitusten myötä? Sähköpostitse lähetetty raportti jäänee lopulta melko pienelle huomiolle, eikä niihin toistaiseksi olekaan kukaan palannut. Varmaa kuitenkin on, että kartoitusten tarjoaminen taloyhtiöille toimi signaalina siitä, että energiansäästöasiat halutaan ottaa tosissaan ja niihin halutaan mm. Ilmastokatu-hankkeen avulla panostaa. Lisäksi ilmanvaihtoon, lämmitykseen, vedenkulutukseen, rakenteisiin, asumistottumuksiin, sisäolosuhteisiin ym. energiatehokkuuden kannalta keskeisiin kysymyksiin liittyvät keskustelut toivoaksemme antoivat taloyhtiöille uutta tietoa tai näkökulmia käynnin yhteydessä.

Lyhykäisyydessään kokeilusta jäi sellainen olo, että tilausta tämän kaltaisille puolueettomille energia-kartoituksille on. Jos aikaa olisi ollut enemmän, olisi tuloksia kannattanut ehdottomasti esitellä konkreettisemmin taloyhtiöiden yhtiökokouksessa, ja auttaa kiinteistöjä eteenpäin esimerkiksi saattamalla heitä yhteen sopivien ratkaisujen tarjoajien kanssa. Myös toimenpiteiden kilpailutuksessa tarvittaisiin varmasti apua. Taloyhtiöiden sielunelämää on erittäin tärkeää ymmärtää nykyistä syvällisemmin, jotta energiatehokkuutta ja uusiutuvia energialähteitä edistäviä toimenpiteitä saadaan todella eteenpäin.

Lisää tietoa

Maaria Laukkanen, p: 050 300 8486