Iso Roban kävelykadulla tehdään logistiikkaseurantaa

Iso Roobertinkadun kävelykadulla tehdään logistiikkaseurantaa viikosta 16 alkaen loppuvuoden 2017 ajan. Logistiikkaseurantaa tehdään, jotta saadaan selvitettyä kävelykadulla kulkevien ajoneuvojen todellinen määrä sekä mahdollinen tarve ajoneuvoliikenteen rajoittamiseen. Iso Roobertinkadun peruskorjauksen myötä kävelykadun liikennejärjestelyjä tullaan muuttamaan siten, että huoltoliikenne muuttuu yksisuuntaiseksi. Peruskorjauksen aikana ja sen jälkeen huoltoliikenteen tulee ajaa Annankadulta  sisään Iso Roobertinkadulle ja pois Yrjönkadun tai Fredrikinkadun päästä.

Seuranta tehdään kahdeksalla kameralla, jotka asennetaan neljän eri rakennuksen katolle. Kamerat sijaitsevat kadun eteläpuolella. Kamerat videokuvaavat kävelykatua ja tunnistavat videokuvasta ajoneuvoja. Yksittäisistä ajoneuvoista tallennetaan niiden tyyppi, niiden ajama reitti sekä paikat, joissa ajoneuvot ovat pysähtyneet. Kerätystä tiedosta analysoidaan tilastotietoa kadulla kulkevasta liikenteestä. Kamerat ottavat säännöllisin aikavälein myös valokuvan, jotka tallennetaan kerätyn tiedon havainnollistamista varten. Valokuvien avulla kerätään myös tietoa kävelykadun remontin edistymisestä.

Kameroihin asetetaan maskit, jotta ne eivät kuvaa asuntojen sisälle. Kameroiden kuvaamaa videota ei tallenneta. Seuranta ei kerää ajoneuvoista rekisteritunnustietoja eikä väri- tai merkkitietoa. Kameroiden kuvasta ei voi tunnistaa kadulla kulkevia ihmisiä.

Projektin teknisestä toteutuksesta vastaa Vediafi Oy (vedia.fi). Seuranta on osa jakeluliikenteen tehostamiseen tähtäävää logistiikkapilottia ja Iso Roban seurannan tulokset tullaan julkaisemaan Ilmastokatu.fi –sivuilla.