Seuraa rakennuksen energiankulutusta ja päästöjä

Vietämme suurimman osan päivästämme sisätiloissa. Rakennuksissa kuluu energiaa ja vettä, ja tarvitsemme niissä jätehuollon ja ylläpidon palveluita.  Energian ja veden tuotanto sekä jätteiden käsittely aiheuttaa kasvihuonekaasupäästöjä. Rakennusten käytöllä on oma hiilijalanjälkensä, joka kertoo kuinka suuret päästöt rakennuksessa syntyy sen käytön aikana.

Rakennusten käytöstä aiheutuvia päästöjä voidaan mitata ja seurata samaan tapaan kuin ajoneuvojen tuottamia päästöjä. Päästöjä seuraamalla voidaan varmistaa, että rakennus toimii mahdollisimman tehokkaasti. Jokaisella rakennuksella on oma päästötasonsa.  Erilaiset investoinnit, esimerkiksi investointi lisäeristykseen tai uusiutuvaan energiaan voi pienentää rakennuksen päästötasoa. Myös rakennuksen käyttäjät, esimerkiksi asukkaat tai toimistontyöntekijät, voivat vaikuttaa päästöihin. Taloudellinen ajotapa säästää polttoainetta oli alla millainen auto tahansa. Rakennuksen käyttäjä voi käyttäytymisellään vähentää rakennuksen energian- ja vedenkulutusta.

Iso Roobertinkadulla yhdeksän kiinteistöä seuraa hiilijalanjälkeään. Käytön hiilijalanjälki on työkalu kiinteistöjen käytön ja toiminnan aiheuttaman hiilijalanjäljen mittaamiseen ja seurantaan. Lue lisää käytön hiilijalanjäljestä ja tutustu laskentaohjeisiin: https://figbc.fi/elinkaarimittarit/kayton-hiilijalanjalki/