Mistä rahoitusta energiatehokkuustoimiin ja uusiutuvan energian investointeihin?

Energiatehokkuuteen investoiminen kannattaa lähes aina! Erilaisten toimenpiteiden takaisinmaksuaika on lähes aina alle 10 vuotta. Sekä pankit että erilaiset ratkaisuntarjoaja- ja asiantuntijayritykset tarjoavat houkuttelevia rahoitusvaihtoehtoja energiatehokkaaseen korjausrakentamiseen ja erilaisiin teknologiainvestointeihin. Yritykset saavat energiainvestointeihin suoraa tukea.

Alle olemme listanneet yritysten ja taloyhtiöiden erilaisia rahoitusvaihtoehtoja.

Yrityksille

Yrityksille on tarjolla sekä energiatukea että taattua lainaa energiatehokkuus- ja uusiutuvan energian investointeihin.

Työ- ja elinkeinoministeriön energiatuki

Tukea voivat hakea yritykset, kunnat ja muut yhteisöt
Myönnetään ilmasto- ja ympäristömyönteisiin investointi- ja selvityshankkeisiin, jotka
edistävät uusiutuvan energian tuotantoa tai käyttöä,
edistävät energiansäästöä tai energiantuotannon tai käytön tehostamista
vähentävät energian tuotannon tai käytön ympäristöhaittoja.
Tuet vaihtelevat hankkeesta riippuen 10 – 50%.
Lisätietoa: Työ- ja elinkeinoministeriö, Energiatuki

Lainaa Euroopan Investointipankilta (EIP)

EIP lainaa rahaa EU:n tavoitteita tukeviin investointeihin
Laina on tavallista halvempaa, koska EIP hoitaa puolet sen takausvastuusta
Lainan myöntämisen ehtona on, että se edistää ainakin yhtä EIP:n poliittisista tavoitteista, joihin kuuluu myös tukea ilmastonmuutoksen hillintää
Pk-yrityksille laina myönnetään kansallisen välittäjän kautta, Suomessa Pohjola Pankki Oyj
Lisätietoa: EIP, Intermediated Loans

Lainaa Finnveralta

Finnvera on Suomen valtion omistama erityisrahoitusyhtiö
Pk-yrityksille lainaa mm. energia- ja ympäristöhankkeiden rahoittamiseen
Finnvera voi toimia yrityksen ainoana rahoittajana vain silloin, kun Finnveran rahoitus yritykselle on korkeintaan 50 000 euroa
Lisätietoa: Finnvera-laina

ESCO-palvelu (Energy Service Company)

Ulkopuolinen energia-asiantuntija (ESCO-yritys) toteuttaa kohteen energiansäästötoimenpiteet.
Energiansäästöinvestointi toteutetaan ilman tai vähäisellä omalla rahallisella panostuksella, sillä ESCO-hankinta maksetaan alentuneista energiakustannuksista syntyneillä säästöillä.
Lisätietoa: Motivan lista ESCO-palveluita tarjoavista yrityksistä

Joukkorahoitus –  esim. Joukon Voima

Joukon Voima järjestää joukkorahoitusta, jossa piensijoittajat pääsevät osallistumaan kestävän energian tuotantoa tai kulutusta edistävien hankkeiden rahoitukseen.
Vastineeksi sijoitukselleen joukkorahoittajat saavat joko tuotteen tai palvelun tai korkoa rahoittamalleen summalle.
Lisätietoja: Joukon Voima

Taloyhtiöille

Taloyhtiöille ei ole valitettavasti tarjolla energiatukea. Tavallisen pankkilainan lisäksi on kuitenkin useita vaihtoehtoisia rahoitusmalleja, joilla taloyhtiö voi rahoittaa uusiutuvan energian- ja energiatehokkuusinvestointeja.

ESCO-palvelu

Ulkopuolinen energia-asiantuntija (ESCO-yritys) toteuttaa kohteen energiansäästötoimenpiteet.
Energiansäästöinvestointi toteutetaan ilman/tai vähäisellä omalla rahallisella panostuksella sillä ESCO-hankinta maksetaan alentuneista energiakustannuksista syntyneillä säästöillä.
Lisätietoa: Motivan lista ESCO-palveluita tarjoavista yrityksistä

Hypoteekkiyhdistyksen ja Pohjoismaiden investointipankin (NIB) lainaohjelma asuinrakennusten ympäristöinvestointeihin

Ympäristölaina on Pohjoismaisen Investointipankin (NIB) kautta hankituista varoista myönnettävä laina taloyhtiöiden ympäristötehokkuutta lisäävien ja negatiivisia ympäristövaikutuksia vähentävien hankkeiden rahoittamiseen.
Potentiaalisia projekteja voivat olla muun muassa talojen eristystä ja ilmanvaihtoa parantavat remontit sekä lämpöpumppujen, maalämpöjärjestelmien ja aurinkopaneelien asennushankkeet.
Lisätietoa: asuntorahoituspäällikkö Jari Häkkinen (puh. 040 7024 986 tai sähköpostitse jari.hakkinen@hypo.fi).

Joukkorahoitus

Esimerkiksi Joukon Voima järjestää joukkorahoitusta, jossa piensijoittajat pääsevät osallistumaan kestävän energian tuotantoa tai kulutusta edistävien hankkeiden rahoitukseen.
Vastineeksi sijoitukselleen joukkorahoittajat saavat joko tuotteen tai palvelun tai korkoa rahoittamalleen summalle.
Lisätietoa: Joukon Voima ja muut joukkorahoituspalvelut